สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัทได้ไปออกบูทจุลินทรีย์สำหรับหญ้าหมัก Silage Pro ในงานโคนมแห่งชาติ และได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพ

บริษัทได้ไปออกบูทจุลินทรีย์สำหรับหญ้าหมัก Silage Pro ในงานโคนมแห่งชาติ และได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพ

กิจกรรม  บริษัทได้ไปออกบูทจุลินทรีย์สำหรับหญ้าหมัก Silage Proในงานโคนมแห่งชาติ และได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

อ่านต่อ
การจัดสัมมนาวิชาการ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การจัดสัมมนาวิชาการ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา ลูกค้าฟาร์มสุกร ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 ฟาร์ม ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรด้วยเทคโนโลยี...

อ่านต่อ
การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด         เนื้อหา ในวันที่  23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกั...

อ่านต่อ