สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณค่าทางอาหารของ DS-1

คุณค่าทางอาหารของ DS-1

คุณสมบัติของ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สัตว์สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

 

 

     คุณสมบัติข้อนี้มีความคล้ายคลึงกับ Soy protein concentrate หรือ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ต่างๆ ที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด เพียงแต่ DS-1 ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยกว่าส่งผลให้ ระดับอนุภาคและการย่อยสลายของ DS-1 มีค่าสูงกว่า ถั่วหมักทั่วไปประมาณ 10 เท่า ( คิดจากค่า Enzyme Activity ที่เกิดขึ้น ) รวมทั้งปัญหาเรื่องคุณภาพที่ค่อนข้างแกว่งของ ผลิตภัณฑ์ถั่วหมักทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นจากการระบายความร้อนที่ไม่ดีและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น  จะไม่ปรากฏใน DS-1 เนื่องจากกระบวนการผลิตแบบ Totally Close System ของ DS-1 มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีระดับการป้องกันการปนเปื้อน( ระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์) และการระบายความร้อนที่ดี กว่าระบบการผลิตแบบเปิดของ โรงงานผลิตถั่วหมักในท้องตลาดเป็นอย่างมาก

ตารางเปรียบเทียบ ค่า การเกิดใน Enzyme สำหรับย่อยวัตถุดิบ ในระหว่างกระบวนการหมัก

 

โภชนะ  

                                                            โปรตีน               42 %

                                                            ไขมัน                  2 %

                                                            เยื่อใย                 5 % 

                                                            ความชื้น             10 %

                                                            GE(Kcal/kg)     5800   

                                                            ME(Kcal/kg)     4500

Amino Profile

 

                                                            Lysine                          2.60                  Threonine                  1.86

                                                            Cystine                         0.63                  Met+Cys                    1.23

                                                            Arginine                        3.20                  Methionine                 0.62

                                                            Isoleucine                     2.11                  Leucine                      3.27

                                                            Valine                          2.14                  Histidine                      1.03

                                                            Phenylalanine                2.01                  Asparagine                  4.69

                                                            Serine                          2.62                  Glutamine                   7.03

                                                            Proline                         2.11                 Alanine                        1.76

                                                            Tyrosine                       1.56                 Glycine                        1.84

 

Tags : สารเสริม สารเสริมชีวภาพ DS-1 คุณค่าทางอาหาร

view