สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Bobbi Pro สำหรับสัตว์เลี้ยง

Bobbi Pro สำหรับสัตว์เลี้ยง

Bobbi Pro is feed additives for dogs at all ages. It consists of pro-biotic and digestive supplement. Bobbi Pro is brown, smells like milk an......

อ่านต่อ
อาหารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง Bobbi-Pro

อาหารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง Bobbi-Pro

Bobbi-Pro คือ อาหารเสริมชีวภาพสำหรับสุนัข ที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยขึ้น โดย บ.ไมโครอินโนเวต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนด้านชีวภาพแห่งแรกของ สวทช. (สำ......

อ่านต่อ
ทำความรู้จักกับเชื้อจุลินทรีย์ใน Bobbi-Pro

ทำความรู้จักกับเชื้อจุลินทรีย์ใน Bobbi-Pro

ทำความรู้จักกับเชื้อจุลินทรีย์ในBobbi-Pro หลังจากที่เราพบว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์(Pro-Biotic) มีอยู่ใน Bobbi-Pro กันไปแล้วคราวนี้มาเจา......

อ่านต่อ
ส่วนประกอบที่สำคัญ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ส่วนประกอบที่สำคัญ ในอาหารเสริมชีวภาพ Bobbi-Pro มีส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆดังต่อไปนี้ 1.เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Probiotic Bacteria) ......

อ่านต่อ
กลไกการทำงานของ Bobbi-Pro

กลไกการทำงานของ Bobbi-Pro

กลไกการทำงานของBobbi-Pro กระบวนการทำงานของ Bobbi-Pro เกิดภายในลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายสัตว์ใช้สำหรับการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่......

อ่านต่อ
อัตราส่วนการใช้

อัตราส่วนการใช้

อัตราส่วนการใช้ อัตราส่วนการใช้ สุนัขขนาดน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม โรยบนอาหารวันละ 1 ช้อน สุนัขขนาดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม โรยบนอาหารวันละ 2 ช้อน...

อ่านต่อ
บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest)

บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest)

บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest) อาหารเสริมโปรตีนคุณภาพสูง "ผลิตภัณฑ์ดี ที่พิสูจน์ได้ ตั้งแต่ก่อนใช้" ถั่วเหลืองจัดเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีสำหรับส......

อ่านต่อ
ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส

ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส

ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ที่ใชในการผลิต B-SoyDigest นั้นได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 700,000 ......

อ่านต่อ
ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest ได้ผ่านการทดลองมาจำนวนหลายครั้ง จากฟาร์มหลายฟาร์มทั้งฟาร์มขนาดกลางระดับ 500 - 5,000 แม่ จนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่......

อ่านต่อ
view