สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest)

บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest)

บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest) อาหารเสริมโปรตีนคุณภาพสูง "ผลิตภัณฑ์ดี ที่พิสูจน์ได้ ตั้งแต่ก่อนใช้" ถั่วเหลืองจัดเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีสำหรับส......

อ่านต่อ
ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส

ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส

ทำไมต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ที่ใชในการผลิต B-SoyDigest นั้นได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 700,000 ......

อ่านต่อ
ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest ได้ผ่านการทดลองมาจำนวนหลายครั้ง จากฟาร์มหลายฟาร์มทั้งฟาร์มขนาดกลางระดับ 500 - 5,000 แม่ จนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่......

อ่านต่อ
view