สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

        เนื้อหา ในวันที่  23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ในการลงนามเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า B-Soy Digest (บีซอยไดเจสท์) ของทางบริษัท โดยพิธีลงนามมีขึ้นที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานในพิธี

Tags :

view