สารเสริมชีวภาพ DS-2 Plus ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม (ถุงฟลอยด์)
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สารเสริมชีวภาพ DS-2 Plus  ขนาดบรรจุ  1 กิโลกรัม (ถุงฟลอยด์)

รายละเอียดสินค้า :  สารเสริมชีวภาพ DS-2 Plus  ขนาดบรรจุ  1 กิโลกรัม (ถุงฟลอยด์)

รหัสสินค้า : A004

ราคา  650 บาท/กิโลกรัม  (รวมค่าขนส่ง) 

 

รายละเอียดสินค้า  : ดีเอส ทู คือ   สารเสริมชีวภาพที่ประกอบไปด้วย จุลินทรีย์ Probiotic สายพันธ์ที่คัดเลือกเฉพาะโดยคณะนักวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ แล้วว่ามีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบสำคัญ:   

จุลินทรีย์กลุ่ม   Bacillus (subtilis , licheniformis, pumilus)   ความเข้มข้น 1.0 x 1012 CFU/kg                                   

จุลินทรีย์กลุ่ม   Lactic Acid Bacteria                                                     ความเข้มข้น  3.0 x 1011 CFU/kg      

จุลินทรีย์กลุ่ม   Saccharomyces                                             ความเข้มข้น  3.0 x 1011 CFU/kgคุณสมบัติเด่นในหนึ่งเดียวของ DS-2 Plus

         สร้างสารยับยั้งเชื้อ Bacterial ก่อโรคชนิดอื่นๆ

         สร้างและปลดปล่อย Enzyme หลายชนิด เช่น Protease, Amylase , Cellulase, Xylanase เป็นต้น

         ภูมิคุ้มกันโรคจากเชื้อ E.coli

         กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคจากเชื้อVibrio harveyi

         จับตะกอนและย่อยสิ่งสกปรกในน้ำ : รับสภาพความขุ่นและรักษาความใสของน้ำ , ย่อยสลายแอมโมเนีย,  ไนเตรต,  ไนไตรต์

         ทนอุณหภูมิสูง ผ่านกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้

         ทนสภาวะ pH ได้ตั้งแต่ 2 – 8 : มั่นใจจุลินทรีย์ไม่ถูกทำลายในระบบการย่อยของสัตว์

         ทนต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด

ปล : สายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนรหัสพันธุกรรมโดย สวทช เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

อัตราการใช้            :    ในกรณีที่ผสมอาหาร        :  1 กิโลกรัม / ตัน

         ในกรณีที่ใช้กับบ่อเลี้ยงโดยตรง : ผสม  300 – 500 กรัม / ไร่

         ในกรณีที่ใช้หมัก                               : ผสม 200 กรัม / น้ำ 200 ลิตร/ไร่

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ DS-II Plus

  1. ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้น( FCR ลดลง )
  2. อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น( ADG สูงขึ้น )
  3. เพิ่มความทนทานต่อความเครียดของสัตว์ในบ่อเลี้ยงจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
  1. ลดต้นทุนค่าอาหาร ( FCG ลดลง )
  2. สุขภาพของสัตว์น้ำดีขึ้น ( อัตราการสูญเสีย ลดลง )
  3. ลดต้นทุนการใช้ยา ( ค่ายาลดลง )
  4. สภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์