อาหารเสริมโปรตีน B-Soy Digest (บีซอย ไดเจส) ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม
950.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อาหารเสริมโปรตีน B-Soy Digest (บีซอย ไดเจส)  ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :  อาหารเสริมโปรตีน B-Soy Digest (บีซอย ไดเจส)  ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม

รหัสสินค้า : A006

ราคา  1,200  บาท/กระสอบ  (รวมค่าขนส่ง)

 

รายละเอียดสินค้า  : B-Soy Digest  คือ นวัตกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนจากกากถั่วเหลืองหมักคุณภาพสูงที่ ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ Bacillus sp กลุ่มพิเศษ ภายใต้ชื่อ “ B-Ls”  ที่คัดเลือกสายพันธุ์โดยทีมนักวิจัยทางด้านชีวภาพของศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักคุณภาพสูงที่ มีคุณสมบัติเด่น 4 ประการ ที่แตกต่างจากถั่วหมักทั่วไป ดังต่อไปนี้

1.         ค่าโภชนะของถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

2.          ค่าพลังงาน ( Gross Energy ) ที่สูงถึง 4,700 Kcal/Kg ( ถั่วหมักทั่วไปประมาณ 4,300 )

3.          ค่า Lysine ที่สูงถึง  4 %  ( ถั่วหมักทั่วไปประมาณ 2.7%  )

4.         มีจุลินทรีย์ “ B-Ls”  ที่มีความสามารถช่วยปรับสมดุลย์, เสริมสุขภาพของสัตว์, และปรับคุณภาพน้ำ ในระดับไม่ต่ำกว่า 5 x 1010  CFU/ kg  

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐาน

 Crude Protein                                          :  Min    50 %         

 Fat                                                       :  Min       2 %   

 Crude Fiber                                           :  Max       4 %     

  Moisture                                              :  Max    10 %       

 pH                                                       :  7            

Density  (g/l)                                         :  750         

GE(Kcal/kg)                                           :   4,700      

Trypsin inhibitor(mg/g)                              1

Glycinin(ppm)                                           2       

Beta-conglycinin(ppm)                              <1 span="">

Lectins(ppm)                                           <1 span="">

Urase activity(mgN/g)                              <0.1

 

อัตราการใช้  :                        

สัตว์ระยะอนุบาล-เล็ก            :  ผสมในสูตรอาหาร  10 -15 % ของสูตร

สัตว์ระยะรุ่น-โต                   :  ผสมในสูตรอาหาร    5 -10 % ของสูตร

พ่อแม่พันธุ์สัตว์                   :  ผสมในสูตรอาหาร    5 -10% ของสูตร