อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชไร่1
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชไร่1

รายละเอียดสินค้า :  อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชไร่1 กล่องละ  5 ซอง ซองละ 20 กรัม/ซอง

รหัสสินค้า : T001

ราคา  500 บาท/กล่อง  (รวมค่าขนส่ง)

รายละเอียดสินค้า  :อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชไร่1  ประกอบไปด้วย

Power – 9  : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลพืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นความถี่มาใส่ในจุลินทรีย์ที่คุณสมบัติพิเศษ

สารพลังงานคาร์โบไฮเดรตกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชจำนวนกว่า 60 ชนิด

สารฟื้นฟูระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ยังมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นพลังงานมาใส่ในจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  • กระตุ้นให้พืชเกิดขบวนการ เมตาบอลิซึม ได้แม้ในสภาพวะที่ไม่เหมาะสม
  • ทำหน้าที่คล้ายสารคีเลท
  • กระตุ้นการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดของเซลล์
  • กระตุ้นการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญ
  • เร่งขยายขนาดใบ ขยายขนาดผล
  • ป้องกันตาดอกฝ่อ
  • ลดการหลุดร่วง หรือรูปทรงบิดเบี้ยว แม้มีการแตกใบอ่อน

สูตร 1 :  สำหรับพืชไร่ ระยะบำรุงต้นหลังปลูก 

พืชเป้าหมาย

อ้อย-ข้าวโพด-ผัก-นาข้าว หรือพืชไร่ทั่วไป

ระยะพืช

เร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น

ขนาดบรรจุ

20 กรัม/ซอง

อัตราการใช้

20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 1-2 ไร่

ช่วงการใช้

อ้อย : ระยะหลังปลูกประมาณ 10-15 วัน,30 วัน,60 วัน และ 90 วัน

 

ข้าวโพด : ระยะหลังปลูกประมาณ 7-10 วัน,และ 30 วัน

 

ผัก: ระยะหลังปลูกประมาณ 7 วัน และฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 7-10 วัน

 

ข้าว : ระยะหลังปลูก 10-15 วัน, 30 วัน (ระยะข้าวแตกกอ)

 

มันสำปะหลัง : ระยะหลังปลูกประมาณ 30 วัน,60 วัน และ 90 วัน