อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล1
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล1

รายละเอียดสินค้า :  อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล1 กล่องละ  5 ซอง ซองละ 20 กรัม/ซอง

รหัสสินค้า : T003

ราคา  500 บาท/กล่อง  (รวมค่าขนส่ง)

รายละเอียดสินค้า  :อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล1 ประกอบไปด้วย

Power – 9  : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลพืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นความถี่มาใส่ในจุลินทรีย์ที่คุณสมบัติพิเศษ

สารพลังงานคาร์โบไฮเดรตกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชจำนวนกว่า 60 ชนิด

สารฟื้นฟูระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ยังมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นพลังงานมาใส่ในจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  • กระตุ้นให้พืชเกิดขบวนการ เมตาบอลิซึม ได้แม้ในสภาพวะที่ไม่เหมาะสม
  • ทำหน้าที่คล้ายสารคีเลท
  • กระตุ้นการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดของเซลล์
  • กระตุ้นการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญ
  • เร่งขยายขนาดใบ ขยายขนาดผล
  • ป้องกันตาดอกฝ่อ
  • ลดการหลุดร่วง หรือรูปทรงบิดเบี้ยว แม้มีการแตกใบอ่อน

สูตร 1 พืชสวนและไม้ผล1

พืชเป้าหมาย

ไม้ผล พืชยืนต้นทั่วไป

ระยะพืช

ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว-กระตุ้นการแตกใบอ่อน-ขยายขนาดใบ-เพิ่มจำนวนใบ

ขนาดบรรจุ

20 กรัม/ซอง

อัตราการใช้

20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 

โดยปกติ ถังฉีดพ่นในไม้ผล ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ขนาดถัง 200 ลิตร ในการฉีดพ่น สำหรับพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ช่วงการใช้

ฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 10-15 วัน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อน/บำรุงใบ