อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล2
300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล2

รายละเอียดสินค้า :  อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล2 กล่องละ  5 ซอง ซองละ 20 กรัม/ซอง

รหัสสินค้า : T004

ราคา  550 บาท/กล่อง  (รวมค่าขนส่ง)

รายละเอียดสินค้า  :อาหารเสริมสำหรับพืช ตราพระราม สูตรพืชสวนและไม้ผล1 ประกอบไปด้วย

Power – 9  : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลพืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นความถี่มาใส่ในจุลินทรีย์ที่คุณสมบัติพิเศษ

สารพลังงานคาร์โบไฮเดรตกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชจำนวนกว่า 60 ชนิด

สารฟื้นฟูระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ยังมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ที่เกิดจากการเอาคลื่นพลังงานมาใส่ในจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  • กระตุ้นให้พืชเกิดขบวนการ เมตาบอลิซึม ได้แม้ในสภาพวะที่ไม่เหมาะสม
  • ทำหน้าที่คล้ายสารคีเลท
  • กระตุ้นการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดของเซลล์
  • กระตุ้นการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญ
  • เร่งขยายขนาดใบ ขยายขนาดผล
  • ป้องกันตาดอกฝ่อ
  • ลดการหลุดร่วง หรือรูปทรงบิดเบี้ยว แม้มีการแตกใบอ่อน

สูตร 2 พืชสวนและไม้ผล

พืชเป้าหมาย

ไม้ผล พืชยืนต้นทั่วไป

ระยะพืช

สะสมอาหาร-กระตุ้นการออกดอก-บำรุงดอก

ขนาดบรรจุ

20 กรัม/ซอง

อัตราการใช้

20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 

โดยปกติ ถังฉีดพ่นในไม้ผล ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ขนาดถัง 200 ลิตร ในการฉีดพ่น สำหรับพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ช่วงการใช้

ฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 7-10 วัน เมื่อระยะใบเริ่มเพสลาด เพื่อกระตุ้นการออกดอก